top of page

מבוא

ברוכים הבאים לאתר המותג ®Dannu.Sha, בכתובת www.danuusa.com ובכתובת www.dannusha.co.il  (להלן: "האתר"). כל השירותים והמוצרים המוצעים באתר, פותחו ומיוצרים ע"י דנה בן גל ע.מ 208579722 מרח' ההגנה 58 בגבעתיים, או מי מטעמה או עבורה (להלן: "®Dannu.Sha" או "המותג").

האתר מיועד להצגת מידע על המותג, רכישת מוצרים, מידע על מבצעים, שירות ושמירת קשר עם הלקוחות - אנו מאחלים גלישה נעימה באתר ושימוש יעיל ומוצלח בשירותים המוצעים בו.

הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידות על הסכמת הגולש (להלן: "המשתמש" או "המזמין") לתנאים המפורטים בתקנון – המסדיר את היחסים המשפטיים המחייבים בין המשתמש לבין  המותג.

יש לקרוא בעיון את התקנון אשר הוראותיו יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

מטעמי נוחות מנוסח התקנון בלשון זכר, אולם ההתייחסות לשני המינים היא כמובן זהה.

תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

 1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומחייב.

 2. בכל מקרה שיקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה אינה חוקית או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקפן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 3. ®Dannu.Sha שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו, ובכלל כך להחליפם, להוסיף עליהם או להסיר חלק מהם - ללא כל הודעה מראש. וכמו כן לשנות מפעם לפעם את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר. תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש ינואר 2022.

 4. "יום עסקים" הנו כל אחד מהימים א' עד ה' בשבוע שאינם ערב חג, חג, ימי חול המועד או ימי שבתון.

 5. הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל בלבד. במידה ויתעורר סכסוך בין המשתמש לבין הלקוח יעשה מאמץ ליישב אותו בדרכי נועם מחוץ לכותלי בית המשפט. במידה והסכסוך לא יבוא פתרונו אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

הגלישה באתר

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינה דורשת הרשמה והיא פתוחה לשימוש אישי ופרטי בלבד ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הסכמת המותג מראש ובכתב.

 2. אין להעתיק

 3. אין להציג תכנים מהאתר

 

מדיניות פרטיות

 

קניין רוחני

 1. התשלום הוא בגין המוצר/ים הפיזי/ים כמתואר לעיל בלבד ואינו כולל ויתור על זכויות יוצרים אחרות. לפיכך מדיה דיגיטאלית וכיוב' תחויב בשלום נפרד.

משלוח והספקה

 1. אנו עושים כל מאמץ למסור לכם את המוצר באיכות ובסטנדרט הגבוה ביותר, המוצרים נשלחים באמצעות חברות שליחים ולמעט לקוח שירכוש ביטוח בתשלום נוסף, המשלוחים אינם מבוטחים - מוצר שהתקבל פגום אצל הלקוח יוחלף או יתוקן לאחר שהוחזר אלינו על ידי הלקוח ועלויות המשלוח הנוסף ישולמו על ידו.

מדיניות החזרות וביטול עסקה

 1. לא ניתן לבטל את העסקה בחלוף 24 שעות ממועד התשלום.

 2. במקרה של פניה לביטול בטרם יצא המשלוח את משרדנו, ינוכה מכל החזר כספי במקרה של הזמנת איור סך של 100₪ (וככול שבתמונה יותר משתי דמויות, סך של 30₪ נוספים בגין כל דמות העולה על השתיים הראשונות) ובמקרה של הזמנת שלט 50% מהסך ששולם.

 3. בכל מקרה אחר לא יהיה החזר כספי.

שירות לקוחות

 1. אנו מספקים את מסגרות עם וו תלייה או דבק דו צדדי איכותי. אולם, אופן התלייה, ההדבקה למשטח, ותנאי הסביבה החיצוניים, עלול לפגום בעמידות המוצר, ועל כן לא נוכל לספק אחריות לשבר שנגרם כתוצאה מנפילה.

bottom of page